m.n cho em hỏi làm thế nào để tạo ra được cái timeline khi di chuyển thì biểu đồ tự thay đổi với ạ.
Nhất là cái biểu đồ đường ấy ạ. Điểm đỏ/xám to sẽ di chuyển khi mình chọn hay di chuyển tháng ở timeline. Làm thế nào để điểm ấy di chuyển theo và thay đổi màu giữa đỏ và xám ạ.