Anh chị giúp em với em có một file lấy dữ liệu từ 2 sheet tế sheet tổng hợp theo điều kiện chi tiết như trong file

em cảm ơn nhiều