mình bị lỗi mycrosoft office excel has stopped working
2007 có ai biết tại sao không giúp mình với cám ơn nhiều