Anh, Chị giúp em với. Hiện tại em đang lập bảng tính theo dỏi dự chi cho năm. Em đính kèm bảng tính. mình làm sao để mặc định công thức trong đó. Ví dụ trong mục Truyền thông - quảng cáo khi em đã sử dụng vào mục đăng báo thì dự chi giảm xuống.
Cảm ơn các Anh. Chị nhiều