Xin chào mọi người,

Mình có 2 files là Data và Actual. Trong file Actual có sẵn các sheets có tên giống với các code trong file Data.

Mình muốn hỏi xem có công thức hay đoạn code nào có thể giúp mình cóp toàn bộ dữ liệu của một code trong file Data vào sheet tương ứng trong file Actual?

Mình xin cám ơn.