hiện cơ quan mình đang xài một phần mềm viết trên nền foxpro. mình có dữ liệu sẵn từ excel giờ muốn đưa vào chương trình để không phải nhập lại thì làm cách nào ạ xin các bạn chỉ dẫn dùm.