Chào cả nhà, nhờ cả nhà gỡ rối giúp em
Từ khi máy em nâng cấp từ excel 2010 lên 2013, không hiểu sao khi em mở 1 file ra làm thi thoảng save máy bắt em seve as đổi tên mới