nhờ mọi người giúp e,
e đang có 1 bài toán là sẽ nhập công thức tính toán tùy vào điều kiện
đây là bài của e
https://drive.google.com/open?id=1b5...Y7Y&authuser=0

cảm ơn mọi người mọi người theo dõi, e bỏ bài toán trên nhé,

e sửa bài viết chút, e đang cố gắng dùng record macro. Nhưng khi tắt file đi thì cái macro đó cũng mất luôn, e muốn lưu lại cái macro đó lại thì phải làm như thế nào vậy ạ,