Cho hỏi định dạng Gradient Fill và Solid Fill khác nhau chỗ nào ?
Cố định dòng là gì ? và làm sao để cố định
thanks trước