Hi các bạn. Có hàm nào mà chuyển đổi được về dạng ngày tháng năm giờ phút được ko nhỉ ? Ví dụ: tớ đang có chuỗi 05-02-2015 12.30.25.7. Tớ muốn chuyển thành định dạng 02/05/2015 12:30. Sau đó có thể dùng các ô thời gian này trừ cho nhau để ra chính xác xem 2 khoảng thời gian đó cách nhau bao nhiêu tiếng ý. Nhờ các bác giúp e với. Đa tạ đa tạ ^^