Đến tháng 04/2014 vừa qua tôi được hưởng phụ cấp thâm niên lần đầu, bậc lương hiện hưởng là 2,41, vậy xin nhờ anh chị trên diễn đàn tính dùm tôi sẽ được nhận số tiền truy lĩnh là bao nhiêu? Xin chân thành cảm ơn.