Chào các Anh chị em của diễn đàn, mình đang vướng trong công thức chấm công này khi tách số ra khỏi chuỗi và cộng tổng vào. Rât mong các anh/chị/em hướng dẫn:
Cột AL50 của mình là CP1.00 (nghĩa là nghỉ có phép 1h)
Cột AM50 là x,T1.00 (nghĩa là làm đủ công và làm thêm 1h)
Cột AN50 là CP0.13 (nghĩa là nghỉ có phép 0.13h)
Ở trên là mình ví dụ 3 cột, còn thực tế là 31 cột theo kiểu trên vì có 31 ngày trong tháng
Giờ mình cần tổng hợp số ngày nghỉ có phép trong một tháng vào cột AQ50
Minh gửi file đính kèm các bạn xem và giúp mình nhé
MÌnh xin cảm ơn ah