Em tập làm được một số phần đơn giản nhưng phần lọc điều kiện trong bảng Thống kê tổng hợp em không biết làm như thế nào. Mong quý Thầy cô lam giúp em. Em rất biết ơn!