Chào Anh/Chị,.

Nhờ Anh/Chị hướng dẫn giúp em vấn đề sau: Em có tạo 1 name define tên là ngaylv, bây giờ trong vba excel em muốn lấy giá trị của ngaylv này thì em phải dùng hàm gì để lấy,..
Rất mong Anh/Chị giúp đỡ

Cảm ơn Anh/Chị,.