Xin chào mọi người...
Em gặp chút vấn đề về tạo điều kiện tạo sheet trong excel xin được chỉ giáo ạ...

yêu cầu là như thế này, khi em bấm nút sẽ tự động tạo sheet mới với tên là ngày tháng hiện tại và mỗi tháng chỉ tạo 1 sheet với tên như vậy, nếu trong tháng đó tạo rồi thì sẽ update dữ liệu trong sheet đó thôi ạ, còn nếu tháng đó chưa có thì mới tạo sheet mới và dữ liệu sẽ cập nhật theo tháng...

giống như trong sheet3 và sheet có tên là ngày tháng trong file đính kèm ạ... tên sheet này theo mỗi tháng chỉ tạo 1 lần... các lần còn lại chi update data vào trong nó thôi ạ...

xin mọi người giúp đỡ em với ạ...