em có file như sau : các dữ liệu là:cột tên từ b10:b12000;cột tuổi từ c10:c12000;cột mã thẻ từ e10:e12000,em muốn viết một hàm code VBA trong excel để lọc ra 1 sheet khác ,đối chiếu nếu trùng mã thẻ thì phải trùng tên,trùng tuổi,nếu ko sẽ đánh dấu màu phần không trùng khớp! các bác giúp em nha! thanks ạ!