Mọi người cho em hỏi file excel đính kèm của em bị chậm không rõ nguyên nhân. Đặc biệt là sheet dữ liệu timesheet, ban đầu em còn dùng công thức nhiều trong sheet này nhưng sau khi chậm em gõ thủ công thử cũng bị chậm. Khi làm việc mất nhiều thời gian, Nhờ các anh chị xem xử lý và hướng dẫn giúp em .
Thân ái!