Hàm thời gian ve cham cong40px


bạn Phan hữu hào ngày 12/23/14 quyet 4 lần vân tay tổng số giờ của bạn là 7.85h

và câu hỏi nửa em muốn tham khảo ý kiến anh, chị là tính số giờ của lịch làm việc VD Bạn thủy bên duoi làm từ 14-22 là 8 tiếng .


sau đó em sẽ check chấm công giữa dữ liệu đổ vân tay ra và bảng chấm công xem có đi đúng lịch các anh chị gửi ra cho em không ạ

mong sự giúp đỡ từ các Anh, Chị

e Cám ơn nhiều
Per. No
Full name

23/12
Tue
1

60004748
Nguyễn Thị Thu Thủy
Check-out
14:00 - 22:00

Tập tin đính kèm
  • bang check cham cong.xlsx (263.5 KB, 7 lần tải)