Tôi có làm một file nhập liệu (có dung Vba) nhưng không hiểu tại sao ở bảng tông hợp cứ cách một dòng mới chèn thêm một dòng (Tôi muốn sau khi nhập xong nhấn lưu tại sheet Form thì lưu dòng kế tiếp vào Sheet tổng hợp. Mong mọi người xem và giu2p đỡ
Tên đăng nhập: Cuong
Mật khẩu: NguyenChiCuong