Tình hình là e bị 1 lỗi rất khó chịu[IMG]images/smilies/a22.gif[/IMG] và rất mong các a chị giúp
Ví dụ: e thay đổi định dạng ô trong excel là .vntime và dấu chấm phẩy xong rồi e đóng file và lưu lại, nhưng khi mở lại file đó thì ô e vừa thay đổi lại k lưu lại
a chị pro giúp e với[IMG]images/smilies/a12.gif[/IMG]