Mình có 1 file dữ liệu nằm ở 2 sheet (tiengiang 11, tct11)
- dữ liệu cần so sánh là cột (mã bưu gửi)
- mình muốn so sách và lọc dữ liệu của 2 cột này làm sao ra được kết quả khi mã bưu gửi trùng nhau thì xuất ra bảng tính riêng phân theo từng (mã đơn vị - của sheet tiengiang 11), các mã bưu gửi so sánh không trùng nhau thì cũng liệt kê ra.
Rất mong các bạn giúp đỡ!
Trân trọng