Em cần giúp đỡ các anh chị ơi
Em được phân vào công việc tính lương nhà hàng nhưng nhà hàng có nhiều người làm nhiều ca không biết tính như thế nào nữa , anh chị nào có mẫu tính lương của nhà hàng cho em tham khảo với