các bạn ơi cho mình hỏi nếu trong 1 bài word có các chương như I,II,III trong các chương đó 1 lớn , 2 lơn , trong 1 lớn 2 lớn có 1 nhỏ ..,vậy mình gõ bằng tay hết dc hay là dùng tay gõ dc ko..? có hợp chuẩn, hay phải đinh dạng style cho từng mục , còn đánh quyết định ít mục có thể gõ bằng tay các số thứ tự ko , cảm ơn