Mình muốn tạo 1 from đăng nhập (tên đăng nhập và mật khẩu) để khi mở cơ sở dữ liệu phải nhập mật khẩu thì phải làm sao vậy mọi người.
Mong được anh chị em và các bạn giúp đỡ.
Mong tin phản hồi qua mail: namlxtd@gmail.com
Xin cám ơn!