Có ai co` file el từ nvl đến thành phẫm ko?
mình đang cần gấp ak.
[IMG]images/smilies/a36.gif[/IMG]