Chào các bạn
Mình có 1 bảng tính.trong đó có rất nhiều mã sản phẩm giờ mình muốn mỗi mã sản phẩm có 1 biểu đồ riêng .
VD khi filter đến 1 mã sẽ có biểu đồ của mã đó hiện ra.
minh cảm ơn