em có file excel và bấm nút vào đó sẽ mở cửa sổ outlook với các nội dung có sẵn và chỉ việc gửi, nhưng khi em sử lý button gửi mail trong
VBA thì có một vất đên về uncoding em viết tiếng việt có dấu và tiếng nhật vào nó bị lỗi font hết ạ... ai biết cách giúp em với được ko?