Xin chào!
Tôi muốn làm biểu đồ dạng line nhưng không biết làm ,vậy mong mọi ngưòi giúp đỡ.
Xin cảm ơn nhiều.Kiểm tra file đính kèm.