File excel của mình bị lổi về vấn đề macro. chạy trên máy của mình thì 1 số nút bị mờ và không bấm vào được để chạy, nhưng ở máy khác thì chạy bình thường. không biết do lỗi Win hay office.
Bạn nào biết cách khắc phục xin chỉ dùm nhé.