Vì mình đang cần lập một danh sách gửi tạp chí đến các công ty nhưng mình không rành về và hiểu biết về các giải pháp thực hiện thế nào nên rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người.
Mình đính kèm file ví dụ (chỉ là file ví dụ thôi, mọi người giúp mình được thì mình sẽ gửi file gốc với đầy đủ danh sách công ty cần lập tổng hợp) trong file, sheet "ds gửi đi" là danh sách thực tế mình sẽ gửi tạp chí, còn sheet "tổng hợp" mình cần phải sắp xếp bao gồm: AA, A, B, C là trường hợp ưu tiên được, số lượng cần gửi là: 30 cuốn, 20 cuốn, 10 cuốn,... và tiếp đến là địa chỉ, người liên hệ, điện thoại,...(do file mình được nhận bàn giao lại từ trước nên trong ấy còn có trường hợp ưu tiên là "a", "b", "c" => chữ viết hoa & viết thường) để mình có thể tổng hợp thống kê được số lượng cụ thể.
Mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người nhé!
Cám ơn mọi người rất nhiều.