Giúp mình tạo useform nhập dữ liệu này với!
Mình muốn tạo useform nhập dữ liệu cho sheet data, trong đó côt ngày tháng quy định nhập ngày(format dd/mm/yyyy), còn lại là kiểu Integer.
có 3 commandbutom them, sữa bản ghi, đóng form
Bác nào cao thủ chỉ giúp mình cách lấy ra những bản ghi theo khoảng thời gian bất kỳ mà mình tự nhập ngày bắt đầu và ngày đích!
Thanks các bác!