Cho mình hỏi- dữ liệu của mình có hơn 10.000 dòng mà mình muốn tìm vị trí của một mã hàng mà không xài thủ thuật CTRL+F thì mình phải sử dụng cách nào vậy mọi người.