Trích dẫn Gửi bởi Ba Tê
Tôi làm theo yêu cầu của tác giả và tôi có nói rõ ở bài #11

Nếu bạn muốn "đụng" vào 1 ô trong cột A là cập nhật thời gian thì thay code cũ bằng cái này:

<div class="bbcode_container">
<div class="bbcode_description">PHP Code:
</div>
</div>
</div>
Cảm ơn bác nhưng code báo lỗi, bác kiểm tra lại giúp em với.