anh chị e và các bác nào có thể giúp e làm 1 file
excel 2010 quan ly ban hang dien may khoang 500 mat hang.e co 1 file nhu vay roi cua nam 2014 gio qua 2015 e ko biet lam cach nao de chinh ngay thang nam vi no van giu nam 2014 bac nao giup e sua lai file do thi co the lien he e qua so 0966371379 e xin cam on va hau ta.
p/s e co file goc...chi can chinh sua lai thoi...lam on lien he voi e nhanh nha
thank cac bac