Kết quả 1 đến 4 của 4

Chủ đề: thiết lập giới hạn cho dữ liệu nhập vào trong ô

 1. #1
  tungover Guest

  thiết lập giới hạn cho dữ liệu nhập vào trong ô

  K/g; BQT & các thành viên
  Tôi cân làm một công thức, VD ở Cell A1 là số giới hạn, từ B1 đến G1 là các Cell nhập liệu. H1 là sum tổng từ B1 đến G1. nếu số liệu
  nhập vào mà H1>A1 thì sẽ không cho nhập số ở Cell hiện tại( VD G1 nhâp cuối cùng chỉ cho phép nhập số <=120, lớn hơn không cho nhập). chỉ cho phép nhập số khi H1<=A1.
  A1
  B1
  C1
  D1
  E1
  F1
  G1
  H1

  1500
  100
  500
  200
  400
  150
  30
  1380

 2. #2
  inxiseo Guest
  Trích dẫn Gửi bởi lethuycaylua
  K/g; BQT & các thành viên
  Tôi cân làm một công thức, VD ở Cell A1 là số giới hạn, từ B1 đến G1 là các Cell nhập liệu. H1 là sum tổng từ B1 đến G1. nếu số liệu
  nhập vào mà H1>A1 thì sẽ không cho nhập số ở Cell hiện tại( VD G1 nhâp cuối cùng chỉ cho phép nhập số <=120, lớn hơn không cho nhập). chỉ cho phép nhập số khi H1<=A1.
  A1
  B1
  C1
  D1
  E1
  F1
  G1
  H1

  1500
  100
  500
  200
  400
  150
  30
  1380
  Nếu bạn muốn các thành viên trả lời nhanh thì nên Up File lên đi (File thô cũng được để đỡ phải gõ lại).

 3. #3
  nguyen_chien Guest
  Trích dẫn Gửi bởi lethuycaylua
  K/g; BQT & các thành viên
  Tôi cân làm một công thức, VD ở Cell A1 là số giới hạn, từ B1 đến G1 là các Cell nhập liệu. H1 là sum tổng từ B1 đến G1. nếu số liệu
  nhập vào mà H1>A1 thì sẽ không cho nhập số ở Cell hiện tại( VD G1 nhâp cuối cùng chỉ cho phép nhập số <=120, lớn hơn không cho nhập). chỉ cho phép nhập số khi H1<=A1.
  A1
  B1
  C1
  D1
  E1
  F1
  G1
  H1

  1500
  100
  500
  200
  400
  150
  30
  1380
  Quét chọn B1:G1, vào Data Validation, thiết lập công thức Custom thế này thôi: =$A1>=$H1

 4. #4
  hohazz Guest
  Trích dẫn Gửi bởi lethuycaylua
  K/g; BQT & các thành viên
  Tôi cân làm một công thức, VD ở Cell A1 là số giới hạn, từ B1 đến G1 là các Cell nhập liệu. H1 là sum tổng từ B1 đến G1. nếu số liệu
  nhập vào mà H1>A1 thì sẽ không cho nhập số ở Cell hiện tại( VD G1 nhâp cuối cùng chỉ cho phép nhập số <=120, lớn hơn không cho nhập). chỉ cho phép nhập số khi H1<=A1.
  A1
  B1
  C1
  D1
  E1
  F1
  G1
  H1

  1500
  100
  500
  200
  400
  150
  30
  1380
  Cách cùi:
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shCore.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shAutoloader.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushAppleScript.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushAS3.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushBash.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushColdFusion.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushCpp.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushCSharp.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushCss.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushDelphi.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushDiff.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushErlang.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushGroovy.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushJava.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushJavaFx.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushJScript.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPerl.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPhp.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPlain.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPowerShell.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPython.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushRuby.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushSass.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushScala.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushSql.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushVb.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushXml.js"></script>

  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shAutoloader.js"></script>

  <link type="text/css" rel="stylesheet" href="/forum/vctinh_xcode/styles/shCoreDefault.css">
  <link type="text/css" rel="Stylesheet" href="/forum/vctinh_xcode/styles/shThemeDefault.css">

  <pre class="brush: vb; toolbar: false;">Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
  If [H1] > [A1] Then
  MsgBox "O H1 lon hon o A1 roi, xem lai"
  End If
  End Sub</pre>

  <script type="text/javascript">
  function path()
  {
  var args = arguments,
  result = []
  ;

  for(var i = 0; i < args.length; i++)
  result.push(args[i].replace('@', '/forum/vctinh_xcode/scripts/'));
  return result;
  };

  SyntaxHighlighter.autoloader.apply(null, path(
  'applescript @shBrushAppleScript.js',
  'actionscript3 as3 @shBrushAS3.js',
  'ahk autohotkey @shBrushAhk.js',
  'asm x86 @shBrushAsm.js',
  'bash shell @shBrushBash.js',
  'coldfusion cf @shBrushColdFusion.js',
  'cpp c @shBrushCpp.js',
  'c# c-sharp csharp @shBrushCSharp.js',
  'css @shBrushCss.js',
  'delphi pascal @shBrushDelphi.js',
  'diff patch pas @shBrushDiff.js',
  'erl erlang @shBrushErlang.js',
  'groovy @shBrushGroovy.js',
  'java @shBrushJava.js',
  'jfx javafx @shBrushJavaFX.js',
  'js jscript javascript @shBrushJScript.js',
  'perl pl @shBrushPerl.js',
  'php @shBrushPhp.js',
  'text plain @shBrushPlain.js',
  'py python @shBrushPython.js',
  'ruby rails ror rb @shBrushRuby.js',
  'sass scss @shBrushSass.js',
  'scala @shBrushScala.js',
  'sql SQL @shBrushSql.js',
  'vb vbnet vba @shBrushVb.js',
  'xml xhtml xslt html @shBrushXml.js'
  ));
  SyntaxHighlighter.config.stripBrs = true;
  SyntaxHighlighter.all();
  </script>
  Bạn paste Code trên vào Sheet, không phải paste vào Module.

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •