Như tiêu đề anh chị nào giúp em sắp xếp cột giữ liệu gồm số và chữ theo thứ tự giảm dần!

hiện tại em sử dụng hàm LARGE để tìm kiếm kết quả từ lớn đến bé nhưng vấn đề ở đây em muốn lấy luôn giá trị cột chữ đi kèm ở kế bên ! Em xin gởi file lên để tiện hiểu rõ vấn đề! Cám ơn anh chị nhiều!