anh chị làm ở công ty may mà làm bên phòng kế hoạch sản xuất cho em xin mẫu file
excel ạ.em chân thành cảm ơn