Mình không rành excel cho lắm. Mấy A/C GPE giúp mình với.
Ở sheet chấm công. nhập giờ vào giờ ra. Ngoài ra còn thêm P(ngày nghỉ phép).
Ở sheet tinhcong phần tô màu sẽ lấy dữ liệu từ sheet Chamcong.
Phần tô màu xanh lá sẽ tính công từng buổi. Nhưng ở đây sẽ có những ngày nghỉ phép không tính vào.
Phần tô màu cam là tổng công của 1 ngày.

A/C GPE cho e hỏi? có cách nào khi thực hiện phép tính cộng những ổ có chữ P (ngày nghỉ phép) sẽ không cộng và cho nó bằng 0.