Chào cả nhà, mình đang làm kế toán trên excel, mình đã làm xong nhật ký chung và tới phần làm sổ cái, cho mình hỏi công thức làm sổ cái trên excel để làm 1 tài khoản là các tài khoản kia đều tự nhảy sổ với, chứ làm từng tài khoản thì thủ công quá!
Mình cảm ơn!