- Làm sao để nhập mã nhân viên thì sẽ ra được các thông số cơ bản về lương, số ngày phép, nghỉ phép, còn lại?
- Làm cách nào từ mã nhân viên có thể gửi mail đồng loạt cho từng cá nhân các thông tin về bảng lương sau khi nhập mã nhân viên mà vẫn bảo đảm bí mật?