Trích dẫn Gửi bởi Nguyễn Hoàn Nguyên
Giải bằng hệ phương trình như trên thì mình biết giải (giải bằng tay thôi), còn yêu cầu trong bài này là với 3 bảng như trong file, nhiệm vụ là điền vào bảng 4, mà dùng hàm như thế nào để áp dụng cho tất cả luôn.
Ví dụ như là ở ô C22, dùng hàm để truy tìm xem ở bảng 3 sản phẩm F cần A, B, C, từ đó truy lại bảng 2 để xem A cần 5X, B cần 3Y, C cần 5X và 5Y. Từ đó cộng lại sẽ cho kết quả ở ô C22 là 10, ô D22 là 8 và ô E22 là 0.
Lấy lại cái file này nha, file kia mình chưa sửa abc thành XYZ (để khõi nhầm abc với ABC)
Có ai biết chỉ mình với.
Bạn thử công thức này ở [C22]:


=SUMPRODUCT(OFFSET($C$15:$G$15,MATCH($B22,$B$16:$B $19,0),0),TRANSPOSE(OFFSET($B$8:$B$12,,MATCH(C$21, $C$7:$E$7,0))))
Bấm Ctrl + Shift + Enter
Kéo sang phải đến [E22], kéo xuống
Công thức ở [F22]:


=SUMPRODUCT(C22:E22,TRANSPOSE($C$3:$C$5))
Bấm Ctrl + Shift + Enter
Kéo xuống
Hên thì trúng, trật thì....thôi vậy
Thân