Cả nhà giúp em với.
Em theo dõi máy móc hoạt động của công ty hàng tháng,hư hỏng,sửa chữa,thay mới em đều cập nhật mỗi ngày,mỗi tháng.Cuối tháng,cuối năm em muốn làm 1 bảng tổng hợp xem 1 máy trong tháng hay trong năm máy đó sửa chữa,thay mới bao nhiêu lần,dùng công thức gì để lọc tìm dữ liệu trong các bảng cho máy đó ạ.
Em cảm ơn cả nhà trước ạ.