Chao anh ( chi )
Em kính nhờ Anh ( chi ) hướng dẫn em 1 vấn đề như sau:
Em có 1 sheet nhập dữ liệu thông tin. Sau khi nhập thông tin xong em bấm nút lệnh thì dữ liệu đó tự động cập nhật vào 1 mẫu word lập sẳn ( giống như dùng mail merge hay dùng paste link ). Ý của em là dùng nút lệnh đó cập nhật dữ liệu vào mẫu word và print chứ không dùng mail merge hay copy dùng paste link gì cả vì thấy qua nhiều công đoạn bấm phím tắt và dùng chuột.
Anh chị chỉ em dùng code VBA để thực hiện nhanh hơn, em chưa hiểu sâu về VBA lắm, mong anh chị giúp đỡ.