Trích dẫn Gửi bởi ncq2003
Up nhờ cao nhân nào đi qua giúp dùm
Cám ơn cac bạn đã quan tâm
Cố định $A$21,Trong hàm INDEX, bạn thêm 1 dấu Phẩy (hoặc Chấm Phẩy) nữa xem sao
=OFFSET(THKL!$A$21;MATCH($B7&$C7;INDEX(CV&CD;0;);0);0)