Mình có 1 file xuất ra từ phân lớp đất đắp Sheet 1. Xin mọi người giúp lập hàm theo Sheet 2.Mình gửi file đính kèm!