Tình hình là em đang thiết kế 1 file
  • Sheet nhập liệu thì em thiết kế song rồi, tạo 1 form nhập liệu cho nó nữa
  • Sheet báo cáo em cũng thiết kế song rồi
  • Số liệu em cũng đã nhập để đấy

Do nhu cầu của công việc em cần tạo 1 sheet báo cáo (file em sẽ đính kèm sau)
Báo cáo theo ngày và mã của xe, do vậy khi em chọn ngày thì nó sẽ hiện ra các số liệu mà em cần trên báo cáo đó. Mong các pro bớt chút thời gian thông não cho em cái, nghĩ mãi mà không ra các bác ạ (em dùng hàm if, vlookup, index, match mà chưa ăn thua ạ, hay cách kết hợp sai em cũng không biết nữa)
Thank all