Trích dẫn Gửi bởi aicungyeuanh
win tôi 64 bit không crack đc office 2013 bản 32 bit bạn à. Dù tôi đã remove để cài lại
Tốt nhất đưa file lên đây để chỉnh sửa và tìm cách chạy trên office 64 bit lẫn 32 bit