Làm sao để cập nhật dữ liệu từ file này sang file khác với điều kiện đã ghi rõ trong file đính kèm. Mn giúp mình với nhé. Thank all!