Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Kết quả 11 đến 19 của 19

Chủ đề: Tổng hợp dữ liệu từ nhiều file khác nhau

 1. #11
  lehoang1488 Guest
  Trích dẫn Gửi bởi quanluu1989
  Nó báo lỗi gì? code macro như thế nảo? bạn phải show thì mng mới biết nó thế nào chư.
  Sub xong()
  '
  ' xong Macro
  '
  ' Keyboard Shortcut: Ctrl+Shift+Z
  '
  Windows("Mau thong ke.xls").Activate
  ActiveWindow.SmallScroll Down:=-15
  Range("B10:BJ456").Select
  Selection.AutoFilter
  ActiveWindow.ScrollColumn = 3
  ActiveWindow.ScrollColumn = 6
  ActiveWindow.ScrollColumn = 14
  ActiveWindow.ScrollColumn = 22
  ActiveWindow.ScrollColumn = 27
  ActiveWindow.ScrollColumn = 31
  ActiveWindow.ScrollColumn = 37
  ActiveWindow.ScrollColumn = 41
  ActiveWindow.ScrollColumn = 44
  ActiveWindow.ScrollColumn = 47
  ActiveWindow.ScrollColumn = 50
  ActiveWindow.ScrollColumn = 52
  ActiveWindow.ScrollColumn = 53
  ActiveWindow.ScrollColumn = 54
  ActiveWindow.ScrollColumn = 55
  ActiveWindow.ScrollColumn = 56
  ActiveWindow.ScrollColumn = 57
  ActiveWindow.ScrollColumn = 58
  ActiveWindow.ScrollColumn = 59
  ActiveWindow.ScrollColumn = 60
  ActiveWindow.ScrollColumn = 59
  ActiveWindow.ScrollColumn = 58
  ActiveWindow.ScrollColumn = 57
  ActiveWindow.ScrollColumn = 56
  ActiveWindow.ScrollColumn = 55
  ActiveWindow.ScrollColumn = 54
  ActiveSheet.Range("$B$10:$BJ$456").AutoFilter Field:=59, Criteria1:="="
  ActiveSheet.Range("$B$10:$BJ$456").AutoFilter Field:=60, Criteria1:= _
  "Tháng 10"
  ActiveWindow.ScrollColumn = 52
  ActiveWindow.ScrollColumn = 49
  ActiveWindow.ScrollColumn = 45
  ActiveWindow.ScrollColumn = 41
  ActiveWindow.ScrollColumn = 37
  ActiveWindow.ScrollColumn = 31
  ActiveWindow.ScrollColumn = 26
  ActiveWindow.ScrollColumn = 20
  ActiveWindow.ScrollColumn = 14
  ActiveWindow.ScrollColumn = 8
  ActiveWindow.ScrollColumn = 4
  ActiveWindow.ScrollColumn = 1
  ActiveWindow.SmallScroll Down:=-12
  Range("B10:U91").Select
  Selection.Copy
  Windows("Danh sach an xong.xls").Activate
  Windows("Mau thong ke.xls").Activate
  Windows("Danh sach an xong.xls").Activate
  ActiveWindow.SmallScroll Down:=-9
  Range("B6").Select
  ActiveSheet.Paste
  Windows("Mau thong ke.xls").Activate
  ActiveWindow.ScrollColumn = 17
  ActiveWindow.ScrollColumn = 18
  ActiveWindow.ScrollColumn = 19
  ActiveWindow.ScrollColumn = 22
  ActiveWindow.ScrollColumn = 23
  ActiveWindow.ScrollColumn = 24
  ActiveWindow.ScrollColumn = 25
  ActiveWindow.ScrollColumn = 26
  ActiveWindow.ScrollColumn = 27
  ActiveWindow.ScrollColumn = 29
  ActiveWindow.ScrollColumn = 30
  ActiveWindow.ScrollColumn = 31
  ActiveWindow.ScrollColumn = 33
  ActiveWindow.ScrollColumn = 34
  ActiveWindow.ScrollColumn = 36
  ActiveWindow.ScrollColumn = 37
  ActiveWindow.ScrollColumn = 38
  ActiveWindow.ScrollColumn = 39
  ActiveWindow.ScrollColumn = 40
  ActiveWindow.ScrollColumn = 41
  ActiveWindow.ScrollColumn = 42
  ActiveWindow.ScrollColumn = 43
  ActiveWindow.ScrollColumn = 44
  ActiveWindow.ScrollColumn = 45
  ActiveWindow.ScrollColumn = 46
  ActiveWindow.ScrollColumn = 47
  ActiveWindow.ScrollColumn = 48
  ActiveWindow.ScrollColumn = 49
  ActiveWindow.ScrollColumn = 50
  ActiveWindow.ScrollColumn = 51
  ActiveWindow.ScrollColumn = 52
  ActiveWindow.ScrollColumn = 53
  ActiveWindow.ScrollColumn = 54
  ActiveWindow.ScrollColumn = 55
  ActiveWindow.ScrollColumn = 56
  ActiveWindow.ScrollColumn = 57
  Range("BI10:BI91").Select
  Range("BI91").Activate
  Application.CutCopyMode = False
  Selection.Copy
  Windows("Danh sach an xong.xls").Activate
  ActiveWindow.ScrollColumn = 2
  ActiveWindow.ScrollColumn = 3
  ActiveWindow.ScrollColumn = 4
  ActiveWindow.ScrollColumn = 5
  ActiveWindow.ScrollColumn = 6
  ActiveWindow.ScrollColumn = 7
  ActiveWindow.ScrollColumn = 8
  ActiveWindow.ScrollColumn = 9
  ActiveWindow.ScrollColumn = 10
  ActiveWindow.ScrollColumn = 11
  Range("V6").Select
  ActiveSheet.Paste
  ActiveWindow.ScrollColumn = 10
  ActiveWindow.ScrollColumn = 9
  ActiveWindow.ScrollColumn = 8
  ActiveWindow.ScrollColumn = 7
  ActiveWindow.ScrollColumn = 6
  ActiveWindow.ScrollColumn = 5
  ActiveWindow.ScrollColumn = 4
  ActiveWindow.ScrollColumn = 3
  ActiveWindow.ScrollColumn = 2
  ActiveWindow.ScrollColumn = 1
  Range("A6").Select
  Application.CutCopyMode = False
  ActiveCell.FormulaR1C1 = "1"
  Range("A6").Select
  Selection.AutoFill Destination:=Range("A6:A13"), Type:=xlFillSeries
  Range("A6:A13").Select
  End Sub

 2. #12
  thuthao813 Guest
  Trích dẫn Gửi bởi kulyvn
  Sub xong()
  '
  ' xong Macro
  '
  ' Keyboard Shortcut: Ctrl+Shift+Z
  '
  Windows("Mau thong ke.xls").Activate
  ActiveWindow.SmallScroll Down:=-15
  Range("B10:BJ456").Select
  Selection.AutoFilter
  ActiveWindow.ScrollColumn = 3
  ActiveWindow.ScrollColumn = 6
  ActiveWindow.ScrollColumn = 14
  ActiveWindow.ScrollColumn = 22
  ActiveWindow.ScrollColumn = 27
  ActiveWindow.ScrollColumn = 31
  ActiveWindow.ScrollColumn = 37
  ActiveWindow.ScrollColumn = 41
  ActiveWindow.ScrollColumn = 44
  ActiveWindow.ScrollColumn = 47
  ActiveWindow.ScrollColumn = 50
  ActiveWindow.ScrollColumn = 52
  ActiveWindow.ScrollColumn = 53
  ActiveWindow.ScrollColumn = 54
  ActiveWindow.ScrollColumn = 55
  ActiveWindow.ScrollColumn = 56
  ActiveWindow.ScrollColumn = 57
  ActiveWindow.ScrollColumn = 58
  ActiveWindow.ScrollColumn = 59
  ActiveWindow.ScrollColumn = 60
  ActiveWindow.ScrollColumn = 59
  ActiveWindow.ScrollColumn = 58
  ActiveWindow.ScrollColumn = 57
  ActiveWindow.ScrollColumn = 56
  ActiveWindow.ScrollColumn = 55
  ActiveWindow.ScrollColumn = 54
  ActiveSheet.Range("$B$10:$BJ$456").AutoFilter Field:=59, Criteria1:="="
  ActiveSheet.Range("$B$10:$BJ$456").AutoFilter Field:=60, Criteria1:= _
  "Tháng 10"
  ActiveWindow.ScrollColumn = 52
  ActiveWindow.ScrollColumn = 49
  ActiveWindow.ScrollColumn = 45
  ActiveWindow.ScrollColumn = 41
  ActiveWindow.ScrollColumn = 37
  ActiveWindow.ScrollColumn = 31
  ActiveWindow.ScrollColumn = 26
  ActiveWindow.ScrollColumn = 20
  ActiveWindow.ScrollColumn = 14
  ActiveWindow.ScrollColumn = 8
  ActiveWindow.ScrollColumn = 4
  ActiveWindow.ScrollColumn = 1
  ActiveWindow.SmallScroll Down:=-12
  Range("B10:U91").Select
  Selection.Copy
  Windows("Danh sach an xong.xls").Activate
  Windows("Mau thong ke.xls").Activate
  Windows("Danh sach an xong.xls").Activate
  ActiveWindow.SmallScroll Down:=-9
  Range("B6").Select
  ActiveSheet.Paste
  Windows("Mau thong ke.xls").Activate
  ActiveWindow.ScrollColumn = 17
  ActiveWindow.ScrollColumn = 18
  ActiveWindow.ScrollColumn = 19
  ActiveWindow.ScrollColumn = 22
  ActiveWindow.ScrollColumn = 23
  ActiveWindow.ScrollColumn = 24
  ActiveWindow.ScrollColumn = 25
  ActiveWindow.ScrollColumn = 26
  ActiveWindow.ScrollColumn = 27
  ActiveWindow.ScrollColumn = 29
  ActiveWindow.ScrollColumn = 30
  ActiveWindow.ScrollColumn = 31
  ActiveWindow.ScrollColumn = 33
  ActiveWindow.ScrollColumn = 34
  ActiveWindow.ScrollColumn = 36
  ActiveWindow.ScrollColumn = 37
  ActiveWindow.ScrollColumn = 38
  ActiveWindow.ScrollColumn = 39
  ActiveWindow.ScrollColumn = 40
  ActiveWindow.ScrollColumn = 41
  ActiveWindow.ScrollColumn = 42
  ActiveWindow.ScrollColumn = 43
  ActiveWindow.ScrollColumn = 44
  ActiveWindow.ScrollColumn = 45
  ActiveWindow.ScrollColumn = 46
  ActiveWindow.ScrollColumn = 47
  ActiveWindow.ScrollColumn = 48
  ActiveWindow.ScrollColumn = 49
  ActiveWindow.ScrollColumn = 50
  ActiveWindow.ScrollColumn = 51
  ActiveWindow.ScrollColumn = 52
  ActiveWindow.ScrollColumn = 53
  ActiveWindow.ScrollColumn = 54
  ActiveWindow.ScrollColumn = 55
  ActiveWindow.ScrollColumn = 56
  ActiveWindow.ScrollColumn = 57
  Range("BI10:BI91").Select
  Range("BI91").Activate
  Application.CutCopyMode = False
  Selection.Copy
  Windows("Danh sach an xong.xls").Activate
  ActiveWindow.ScrollColumn = 2
  ActiveWindow.ScrollColumn = 3
  ActiveWindow.ScrollColumn = 4
  ActiveWindow.ScrollColumn = 5
  ActiveWindow.ScrollColumn = 6
  ActiveWindow.ScrollColumn = 7
  ActiveWindow.ScrollColumn = 8
  ActiveWindow.ScrollColumn = 9
  ActiveWindow.ScrollColumn = 10
  ActiveWindow.ScrollColumn = 11
  Range("V6").Select
  ActiveSheet.Paste
  ActiveWindow.ScrollColumn = 10
  ActiveWindow.ScrollColumn = 9
  ActiveWindow.ScrollColumn = 8
  ActiveWindow.ScrollColumn = 7
  ActiveWindow.ScrollColumn = 6
  ActiveWindow.ScrollColumn = 5
  ActiveWindow.ScrollColumn = 4
  ActiveWindow.ScrollColumn = 3
  ActiveWindow.ScrollColumn = 2
  ActiveWindow.ScrollColumn = 1
  Range("A6").Select
  Application.CutCopyMode = False
  ActiveCell.FormulaR1C1 = "1"
  Range("A6").Select
  Selection.AutoFill Destination:=Range("A6:A13"), Type:=xlFillSeries
  Range("A6:A13").Select
  End Sub
  code bạn nên xóa những dòng có chữ "ActiveWindow.ScrollColumn" đi.

  Macro ghi lại chính xác những thao tác bạn làm, nên khi bạn thay đổi tên file hay cấu trúc bảng thì nó sẽ báo lỗi hoặc nếu có chạy thì sẽ chạy sai.

 3. #13
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi kulyvn
  Sub xong()
  '
  ' xong Macro
  '
  ' Keyboard Shortcut: Ctrl+Shift+Z
  '
  Windows("Mau thong ke.xls").Activate
  ActiveWindow.SmallScroll Down:=-15
  Range("B10:BJ456").Select
  Selection.AutoFilter
  ActiveWindow.ScrollColumn = 3
  ActiveWindow.ScrollColumn = 6
  ActiveWindow.ScrollColumn = 14
  ActiveWindow.ScrollColumn = 22
  ActiveWindow.ScrollColumn = 27
  ActiveWindow.ScrollColumn = 31
  ActiveWindow.ScrollColumn = 37
  ActiveWindow.ScrollColumn = 41
  ActiveWindow.ScrollColumn = 44
  ActiveWindow.ScrollColumn = 47
  ActiveWindow.ScrollColumn = 50
  ActiveWindow.ScrollColumn = 52
  ActiveWindow.ScrollColumn = 53
  ActiveWindow.ScrollColumn = 54
  ActiveWindow.ScrollColumn = 55
  ActiveWindow.ScrollColumn = 56
  ActiveWindow.ScrollColumn = 57
  ActiveWindow.ScrollColumn = 58
  ActiveWindow.ScrollColumn = 59
  ActiveWindow.ScrollColumn = 60
  ActiveWindow.ScrollColumn = 59
  ActiveWindow.ScrollColumn = 58
  ActiveWindow.ScrollColumn = 57
  ActiveWindow.ScrollColumn = 56
  ActiveWindow.ScrollColumn = 55
  ActiveWindow.ScrollColumn = 54
  ActiveSheet.Range("$B$10:$BJ$456").AutoFilter Field:=59, Criteria1:="="
  ActiveSheet.Range("$B$10:$BJ$456").AutoFilter Field:=60, Criteria1:= _
  "Tháng 10"
  ActiveWindow.ScrollColumn = 52
  ActiveWindow.ScrollColumn = 49
  ActiveWindow.ScrollColumn = 45
  ActiveWindow.ScrollColumn = 41
  ActiveWindow.ScrollColumn = 37
  ActiveWindow.ScrollColumn = 31
  ActiveWindow.ScrollColumn = 26
  ActiveWindow.ScrollColumn = 20
  ActiveWindow.ScrollColumn = 14
  ActiveWindow.ScrollColumn = 8
  ActiveWindow.ScrollColumn = 4
  ActiveWindow.ScrollColumn = 1
  ActiveWindow.SmallScroll Down:=-12
  Range("B10:U91").Select
  Selection.Copy
  Windows("Danh sach an xong.xls").Activate
  Windows("Mau thong ke.xls").Activate
  Windows("Danh sach an xong.xls").Activate
  ActiveWindow.SmallScroll Down:=-9
  Range("B6").Select
  ActiveSheet.Paste
  Windows("Mau thong ke.xls").Activate
  ActiveWindow.ScrollColumn = 17
  ActiveWindow.ScrollColumn = 18
  ActiveWindow.ScrollColumn = 19
  ActiveWindow.ScrollColumn = 22
  ActiveWindow.ScrollColumn = 23
  ActiveWindow.ScrollColumn = 24
  ActiveWindow.ScrollColumn = 25
  ActiveWindow.ScrollColumn = 26
  ActiveWindow.ScrollColumn = 27
  ActiveWindow.ScrollColumn = 29
  ActiveWindow.ScrollColumn = 30
  ActiveWindow.ScrollColumn = 31
  ActiveWindow.ScrollColumn = 33
  ActiveWindow.ScrollColumn = 34
  ActiveWindow.ScrollColumn = 36
  ActiveWindow.ScrollColumn = 37
  ActiveWindow.ScrollColumn = 38
  ActiveWindow.ScrollColumn = 39
  ActiveWindow.ScrollColumn = 40
  ActiveWindow.ScrollColumn = 41
  ActiveWindow.ScrollColumn = 42
  ActiveWindow.ScrollColumn = 43
  ActiveWindow.ScrollColumn = 44
  ActiveWindow.ScrollColumn = 45
  ActiveWindow.ScrollColumn = 46
  ActiveWindow.ScrollColumn = 47
  ActiveWindow.ScrollColumn = 48
  ActiveWindow.ScrollColumn = 49
  ActiveWindow.ScrollColumn = 50
  ActiveWindow.ScrollColumn = 51
  ActiveWindow.ScrollColumn = 52
  ActiveWindow.ScrollColumn = 53
  ActiveWindow.ScrollColumn = 54
  ActiveWindow.ScrollColumn = 55
  ActiveWindow.ScrollColumn = 56
  ActiveWindow.ScrollColumn = 57
  Range("BI10:BI91").Select
  Range("BI91").Activate
  Application.CutCopyMode = False
  Selection.Copy
  Windows("Danh sach an xong.xls").Activate
  ActiveWindow.ScrollColumn = 2
  ActiveWindow.ScrollColumn = 3
  ActiveWindow.ScrollColumn = 4
  ActiveWindow.ScrollColumn = 5
  ActiveWindow.ScrollColumn = 6
  ActiveWindow.ScrollColumn = 7
  ActiveWindow.ScrollColumn = 8
  ActiveWindow.ScrollColumn = 9
  ActiveWindow.ScrollColumn = 10
  ActiveWindow.ScrollColumn = 11
  Range("V6").Select
  ActiveSheet.Paste
  ActiveWindow.ScrollColumn = 10
  ActiveWindow.ScrollColumn = 9
  ActiveWindow.ScrollColumn = 8
  ActiveWindow.ScrollColumn = 7
  ActiveWindow.ScrollColumn = 6
  ActiveWindow.ScrollColumn = 5
  ActiveWindow.ScrollColumn = 4
  ActiveWindow.ScrollColumn = 3
  ActiveWindow.ScrollColumn = 2
  ActiveWindow.ScrollColumn = 1
  Range("A6").Select
  Application.CutCopyMode = False
  ActiveCell.FormulaR1C1 = "1"
  Range("A6").Select
  Selection.AutoFill Destination:=Range("A6:A13"), Type:=xlFillSeries
  Range("A6:A13").Select
  End Sub
  Mình thấy trong code của bạn chọn rất nhiều file, vì vậy khi chạy code cũng cần có các file đó đang mở. Vã lại để kiểm tra chính xác thì phải có file mới được bạn ơi.

 4. #14
  kevin_cn08b Guest
  Trích dẫn Gửi bởi quanluu1989
  code bạn nên xóa những dòng có chữ "ActiveWindow.ScrollColumn" đi.

  Macro ghi lại chính xác những thao tác bạn làm, nên khi bạn thay đổi tên file hay cấu trúc bảng thì nó sẽ báo lỗi hoặc nếu có chạy thì sẽ chạy sai.
  Làm sao để khi chạy macro thì sẽ hiện thị ra khung để mình có thể chọn file vậy

 5. #15
  skyxd88 Guest
  Trích dẫn Gửi bởi kulyvn
  Làm sao để khi chạy macro thì sẽ hiện thị ra khung để mình có thể chọn file vậy
  Bạn nên học thêm VBA, không phải cái gì cũng ghi được bằng macro đâu.
  Code hiện khung chọn file:
  Application.GetOpenFilename
  hoặc
  Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker).Sh ow 6. #16
  BaoNgoc99 Guest
  Trích dẫn Gửi bởi quanluu1989
  Xin góp thêm 1 đoạn code sx theo năm sinh và hóa đơn.
  Cho tất cả các file vào trong 1 folder, khi chạy chọn folder ko cần chọn các file để gộp. Do sheet Tiếng viêt nên mình đổi tên thành "TH nam sinh hoa don"

  <div class="bbcode_container">
  <div class="bbcode_description">Code:
  </div>
  </div>
  Mình đã tạo được danh sách tự động nhưng không đánh số thứ tự tự động được, giúp mình với

 7. #17
  nhathp1991 Guest
  Trích dẫn Gửi bởi kulyvn
  Mình đã tạo được danh sách tự động nhưng không đánh số thứ tự tự động được, giúp mình với
  Mình ko hiểu ý của bạn, trong code đã có phần đánh số thứ tự rùi mà.

 8. #18
  thanhaiti1903 Guest
  Trích dẫn Gửi bởi quanluu1989
  Mình ko hiểu ý của bạn, trong code đã có phần đánh số thứ tự rùi mà.
  Ý mình là mình chạy record macro sau đó mình lọc rồi copy qua file mới nhưng số thứ tự thì mình phải gõ vào 1 rồi kéo xuống, còn cách nào khác không?

 9. #19
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi kulyvn
  Ý mình là mình chạy record macro sau đó mình lọc rồi copy qua file mới nhưng số thứ tự thì mình phải gõ vào 1 rồi kéo xuống, còn cách nào khác không?
  ý của bạn là ko phả vấn đề ở code, mà bạn tự tạo 1 macro cho rieng mình, nhưng ko biết cách tạo số thứ tự tự động?
  Nếu lỗi do code mình viết thì bạn chúp ảnh coi.

Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •