Nhờ a chị xem file em mô phòng để nghĩ giúp e công thức với. Nếu chưa rõ hay cần thêm thông tin gì a chị để lại số điện thoại trên diễn đàn e sẽ gọi lại mô tả thêm ạ. E đang rất cần. Cảm ơn a chị